Menu

Klagomål

Inkomma med klagomål

Om du har synpunkter eller vill framföra ett klagomål kontaktar du i första hand vår kundtjänst på info@bliq.tech. Beskriv ditt ärende och om du har ytterligare information eller dokumentation så får du gärna bifoga det i samma e-postmeddelande. Märk gärna ditt e-postmeddelande med rubriken "Klagomål".

Överklagan av beslut

Tycker du att svaret från oss inte är tillfredsställande har du alltid möjlighet att vända dig till vår kundombudsman som är vår klagomålsansvarig per e-post kundombudsman@bliq.tech. Beskriv vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ärendet.

Är du fortfarande inte nöjd?

Om du efter omprövning av vår kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till instanserna nedan. Det ska tilläggas att du alltid kan vända dig till instanserna för råd även om vi eller vår kundombudsman inte har prövat ditt klagomål.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare.

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00

www.arn.se

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Självständig redovisningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning inom bank- och finansfrågor.

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00

www.konsumenternas.se

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.

www.domstol.se

We use cookies, read more.